Översättning av webbplatsen, translate

Den här webbplatsen visiteksjo.se har inte någon funktion för översättning till andra språk. Du som besökare kan dock använda externa tjänster för att översätta innehållet, om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google eller Web Translator från Microsoft. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google eller Microsoft.


Translation of the website

This website visiteksjo.se has no function for translation into other languages. As a visitor you can, however, use external services to translate the content, if you want to take part of the information in languages ​​other than Swedish.

 

Examples of such services are Google Translate from Google or Web Translator from Microsoft. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google or Microsoft.

 

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Översättning av webbplatsen, translate

Norra Storgatan 29 B

Eksjo

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921