Broschyrer och information om Eksjö kommun

På Eksjö Tourist Center kan du få hjälp med att hitta inspiration och information om Eksjö kommun. Turistbroschyren kan du bläddra i digitalt eller fylla i formuläret nedan så skickas den till dig – helt gratis! Du kan även beställa en karta över kommunen med tätorter, gaturegister, besöksmål, sevärdheter med mera.


Här kan du bläddra i turistbroschyren digitalt. länk till annan webbplats


Här kan du ladda ner och skriva ut broschyren:

Beställ broschyr

Vilka broschyrer vill du beställa?
Vilka broschyrer vill du beställa?Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling om dig. Eksjö kommun, genom tillväxt- och utvecklingsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av Eksjö Tourist Center som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post info@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av beställare av broschyrer. Personuppgifterna behandlas för att kunna skicka ut beställda produkter. Vi kommer att behandla namn och postadress och den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig kommer inte att lagras utan kommer att raderas så fort de beställda produkterna har skickats. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke. Detta gör du genom att kontakta kommunen. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte kommunens lagliga rätt att använda personuppgifterna innan samtycket återkallades. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl. Du samtycker genom att fylla i dina kontaktuppgifter och klicka på "Skicka".

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Runt knuten innehåller aktuella nyheter, evenemang och annat som rör platsen Eksjö. Anmäl dig till nyhetsbrevet som skickas ut fyra gånger per år.

Broschyrer och information om Eksjö kommun

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.