Utforska den unika trästaden

I Gamla stan väntar historiska miljöer runt varenda knut. Kullersten som leder in bland solvarma träväggar, knarrande portar och oregelbundna gränder. Innergårdarna, som många är öppna för allmänheten, har mycket att berätta om hur livet en gång såg ut i Eksjö. Garverier, skomakare och slaktare är i dag utbytta mot caféer, restauranger och småbutiker – men känslan av svunna tider lever än.

Den unika trästaden

Bebyggelsen i Gamla stan är i dag ett av landets bästa exempel på en bevarad sammanhållen trästad och är en unik kulturskatt som följer den senmedeltida stadsplanen. Några hus uppfördes redan på 1600-talet, och i princip hela Gamla stan är K-märkt. Här finns goda exempel på handels- och borgargårdar från 1600-1800-talen såsom Aschanska gården Länk till annan webbplats. och Krusagården och hantverksgårdar som Fornminnesgården. De är välbevarade både interiört och exteriört.


Eksjö är en av få trästäder, som dels grundlades på sin nuvarande plats, så tidigt som 1568 och dels inte brunnit i en större omfattning i den norra stadsdelen. Totalt innehåller Eksjö centrum 58 byggnadsminnen varav Gamla stan har 48 byggnadsminnen.


Ryttarstatyn på Stora Torget i Eksjö föreställer en okänd ryttare vid Smålands kavalleriregemente vid tiden för det 30-åriga kriget.

Miljö i Gamla stan

Europa Nostra

Flera städer använder sig av epitetet ”Sveriges bäst bevarade trästad”. Många känner sig kallade, men få är utvalda. Eksjö trästad får anses som utvald. Hela den inre stadskärnan är byggnadsminnesförklarad! Ett 50-tal fastigheter är kulturminnesskyddade. 1997 erhöll Eksjö Gamla Stan ett Europa Nostra-diplom för ”god byggnads- och kulturmiljövård”.


Stadsvandringar

Trästaden upplever du antingen på egen hand eller genom en stadsvandring. Under sommarmånaderna går stadsvandringarna varje dag från Eksjö museum. Övrig tid går det att boka en guidad stadsvandring Länk till annan webbplats. eller ta hjälp av appen Telling Eksjö. Ladda ner appen och gå en egen stadsvandring. Den välbevarade trästaden och utställningarna på Eksjö museum kryddas med bilder, fakta och anekdoter ­– direkt i din mobil. Helt gratis!


Tre Trästäder

Upplev inte bara en utan tre trästäder Länk till annan webbplats. som ingen är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Alla har en speciell atmosfär, som gör invånarna stolta och ger besökarna möjlighet att uppleva något unikt. Besök gärna alla tre trästäderna. Du blir belönad med en helhetsupplevelse du sent ska glömma.


Eksjös historia

Varje land har sina vallfärdsorter, dit människor söker sig för att stämma möte med det förgångna. Eksjö har sedan länge varit en sådan mötesplats och allt fler besökare finner varje år vägen till den lilla kulturstaden på Småländska Höglandet. Eksjö är en modern stad med en sällsynt och välbevarad gammal trähusbebyggelse i Gamla stan.


Gamla skrifter berättar om Eksjö som tingsplats redan på 1300-talet. Erik av Pommern gav Eksjö dess stadsrättigheter omkring år 1400, och 2003 firades 600-årsjubileum med pompa och ståt!


I Eksjö löpte vägen mellan biskopssätena Linköping, i norr, och Växjö och Kalmar, i söder, samman med vägen från Västergötland mot Östersjökusten. Platsen blev en naturlig samlingsplats för handel och tingsförättningar. Den medeltida staden Eksjö låg mellan Breviksvägen och Bykvarn cirka 500 meter sydväxt om nuvarande stadskärna.

Vi vet inte mycket om det medeltida Eksjö, då vare sig skriftliga eller arkeologiska källor ger några tydliga upplysningar. Staden kom med tiden att utvecklas till en landsortsstad av viss betydelse. Som stad betraktat var den förmodligen av oansenlig storlek, sannolikt en bondby av normalt götiskt utseende. På den tiden fanns sex städer i Småland: Kalmar, Västervik, Vimmerby, Växjö, Jönköping och Eksjö.


Branden 1568

Staden brändes 1568 i samband med det Nordiska sjuårskriget. Erik XIV uppdrog till den flamländske byggmästaren Arendt de Roy att upprätta en ny stadsplan för Eksjö på stadens nuvarande plats. Norr om Stora Torget i Gamla stan är denna stadsplan intakt och flertalet gårdar har sitt ursprung från 1600-, 1700- och 1800-talen.


Branden 1856

1856 härjades staden söder om torget av en förödande brand som nästan utplånade all bebyggelse. När denna del av staden återuppfördes skedde det efter en ny stadsplan efter tidens ideal med breda gator och kvadratiska kvarter som gav ljus och luft. Södra staden är i dag ett välbevarat exempel på 1800-talets stadsbyggnad.


På stadens vackra stora torg möter flanörer Gamla stan på norra sidan med den senmedeltida stadsplanen och på den södra sidan det nyklassicistiska 1800-talet. På västra sidan reser sig det före detta rådhuset, numera Stadshotellet. På östra sidan står Eksjö kyrka med sitt 1700-talstorn. Ett mera harmoniskt och intressant torg än detta är svårt att hitta i vårt land i dag.


Näringar

Staden har varit en utpräglad handels- och hantverksstad. Hantverkarna spelade en dominerande roll i staden, både ekonomiskt och politiskt. På 1600-talet fanns i stort sett alla yrken representerade. Hantverkarna var duktiga och blev ryktbara över hela landet.


Under 1700-talet blev tobakshandel i stor skala en dominerande näring. Från slutet av 1500-talet och fram till början av 1800-talet bedrevs en omfattande oxhandel, med oxdrifter ända upp till Bergslagen. År 1725 drevs på två månader över 1000 oxar norrut till Stockholm.


Militärstad

Eksjö blev tidigt en militär- och ämbetsmannastad. Redan 1602 hade Eksjö sin första skola. Militära förband övade sedan slutet av 1600-talet utanför staden. 1690 kom Kungliga Smålands kavalleriregemente, sedemera Kungliga Smålands husarregemente att knytas fastare till Eksjö. Flera regementen har därefter varit förlagda till Eksjö.


När Husarregementet och senare Kalmar regemente förlades till kaserner inne i Eksjö började staden expandera kraftigt. Vid tidpunkten var den norra stadsdelen mycket tätbefolkad och betraktades som förslummad. Tillkomsten av vatten och avlopp samt belysning ihop med ekonomiskt uppsving hejdade vidare förslumning.

Taggar

#barn&familj  #design&konst&hantverk  #kultur 

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Norra kyrkogatan 6B

Eksjö

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921