Eksjö – Med hela Småland runt knuten

Med gemensam kraft stärker vi Eksjö.
Följ länkarna i menyn till höger för att hitta det du söker.

 

Alla platser har ett varumärke vare sig man vill det eller inte. Platsvarumärket skapas och ägs av oss alla som bor och verkar på platsen. Vi kan påverka hur vårt platsvarumärke uppfattas genom att gemensamt kommunicera platsen och vilka vi är på ett tydligt, konsekvent och trovärdigt sätt – och se till att hålla vad vi lovar.

Lyckas vi med det kan vi skapa ett starkt och trovärdigt platsvarumärke. De här kommunikationsriktlinjerna ska vara till hjälp med att på ett mer tydligt och konsekvent sätt uttrycka vårt gemensamma platsvarumärke Eksjö, vare sig du arbetar på Eksjö kommun, driver verksamhet eller arbetar ideellt i någon av Eksjös alla föreningar. De ska bidra till att skapa en igenkänning som platsen Eksjös samtliga aktörer kan samlas kring – från kommunens västra delar till de östra – oavsett om det handlar om att locka turister, besökare, invånare, medarbetare eller nya etableringar.

Platsvarumärket och tillhörande visuell identitet kan därmed användas av alla aktörer på platsen när de vill kommunicera sin tillhörighet till platsen och bidra till att stärka Eksjö som en plats att besöka, bo och verka på. Platsvarumärket rymmer den geografiska plats som ligger inom Eksjös kommungränser och samtliga värden däri. För bättre genomslagskraft, och för att skapa en tydligare skiljelinje mellan platsen Eksjö kommun och organisationen Eksjö kommun, kommuniceras ”Eksjö” för platsen. Att bygga platsvarumärket Eksjö ska ses som ett långsiktigt arbete som är beroende av samverkan. Samverkande aktörer kan tillsammans skapa en hög attraktionskraft. Att enskilda aktörer kommunicerar Eksjö ur sitt perspektiv är både naturligt och självklart, men om vi är många som använder materialet i dessa riktlinjer som ett komplement till det egna kommunikationsarbetet, är möjligheten för att det vi försöker förmedla
– bilden av Eksjö – blir tydligare, starkare och får större genomslagskraft.


Rättigheter
Platsvarumärkets visuella identitet kan användas av alla aktörer som vill bidra till att bygga Eksjö som en plats att besöka, bo och verka på. Alla aktörer i Eksjö kommun har möjlighet och tillåtelse att använda platsvarumärket Eksjös visuella identitet i syfte att stärka både sig själva och Eksjö som plats att besöka, bo och verka på. Den visuella identiteten och tillhörande grafiska element, till exempel logotypen, får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande. Vill man använda logotypen på fysiska produkter måste Eksjö kommun kontaktas för godkännande. Eksjö kommun är huvudägare av den visuella identiteten och tillhörande grafiska element och förbehåller sig rätten att själva besluta om användandet och avgöra om det är förenligt med platsvarumärkets identitet. Eksjö kommun har därmed rätten att begränsa användandet.


Vill du veta mer?

Har du frågor kring den visuella identiteten eller annat som berör vårt platsvarumärke är du alltid välkommen att kontakta Eksjö kommuns kommunikationsavdelning, 0381-360 00 eller kommunikation@eksjo.se

Sidan är under uppbyggnad och fylls på med mer information löpande.

 

eksjo_sym_payoff_stad