Infartstavlor

På de infartstavlor, som välkomnar bilisterna när de åker in genom de stora infarterna till Eksjö, finns plats för information om evenemang och dylikt. Dessa evenemangsskyltar bokas genom Eksjö Infocenter.

Kriterier för evenemangstexter på Eksjö kommuns infartstavlor:
Texterna bör innehålla max 20 tecken (bokstäver, siffror, skiljetecken), men det är ännu bättre med kortare texter, ca 10-15 tecken, eftersom man ska hinna läsa texten från bilen under 3-4 sekunder.
Endast evenemang av allmänt intresse utan föranmälan får annonseras på tavlorna (ej möten, kurser o.s.v.)
Texterna får ej innehålla logotyper, företagsreklam med mera.

Kostnad: 1500 kr för 2 veckor.

Använd gärna vår e-tjänst för att lägg in önskemål om bokning.