Vandring i Eksjö

vandravandravandravandravandra

 

 

 

Tror du på talesättet om ”mörka Småland”? De som besökt Eksjö brukar inte göra det längre. Istället är det ljuset, vattnet och vyerna som blir det bestående intrycket. Skogarna breder ut sig på Småländska höglandet men det gör också sjöarna. Är du är ute på ”grönbete” kan du njuta av underbara växlingar i landskapet- mellan de vidsträckta utsikterna och det jordnära och småskaliga. De stora höjdskillnaderna gör att man kan skaffa sig en överblick över naturen.

Att vandra i Eksjö kommun är att resa genom tiden.  Alla stenrösen och stengärdesgårdar vittnar om den gamla odlarmödan från tidigare sekler. Detta gör att man känner historiens vingslag samtidigt som man fylls av intrycken från den vackra naturen.

Eksjö kommuns leder går i flera sorters terräng; därmed har ledernas olika delar varierande svårighetsgrad. Utmed lederna finns rastplatser och vindskydd.

Emilleden
Emilleden följer långa sträckor den gamla kyrkvägen mellan Lönneberga och Hässleby kyrkor. Leden är utmärkt med en blå känga och är ca 40 km lång. Den går ibland genom skog på knappt skönjbara stigar, ibland på vägar, förbi gårdar och åkermark och passerar ängar och hagar med betande djur. Leden går genom gränsbygd, genom två socknar, Lönneberga och Hässleby, två kommuner, Hultsfred och Eksjö och två län, Jönköping och Kalmar län.

Leden går genom en bygd med gamla anor, några byar har legat på samma plats sedan 1300-talet. En landsbygd med många mindre gårdar där ofta en enda lantbrukare idag brukar en eller flera byars marker. Här kan du ladda ner karta för Emilleden.

Höglandsleden
44 mil lång vandringsled, kallas även ”Utsikternas led”. Utefter leden kan man se många sevärdheter av varierande karaktär.  Här bjuds på bland annat stora skogar, öppna fält, ängar, sjöar och mossar. Höglandsleden sträcker sig genom hela det Småländska höglandet och består av olika etapper. Vandringsleden är markerad med orange färg och skyltad med en fyrkantig blå skylt med två vandrare i mitten.

Kartor för Höglandsleden finns på alla turistbyråer på småländska höglandet och du kan även ladda ner kartor för Eksjö kommuns delsträckor som pdf-filer på följande sida:
www.eksjo.se/kultur_fritid/friluftsliv/vandringsleder/hoeglandsleden_kartor

Här kan du hämta vandringskartor:
Eksjö turistbyrå, Norra Storgatan 29B, tfn 0381-361 70
Mariannelunds turistbyrå, Verdandigatan 5, tfn 0496-216 90