I Eksjö sta’ på Ränneslätt…

Ryttarstyn på Eksjö torg

Eksjö är faktiskt den sista militära bastionen i Småland med ingenjörregementet Ing 2 och totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SWEDEC.

Epitetet ”Husarstaden” visar att det finns långa militära traditioner som oftast kopplas samman med Kungl. Smålands husarregemente och Ränneslätt, ett viktigt övningsfält sedan 1700-talet.

För många svenska män har ”Slätten” varit en högst påtaglig verklighet.

Husarerna, det lätta kavalleriet, har sitt ursprung i ryttarna, med anor från 1543 då Gustav Vasa organiserade det svenska försvaret efter Dackefejden. Men det är under 1600-talet ”Smålands ryttare” utmärker sig på de europeiska slagfälten, alltifrån Wallhof 1626, Lützen 1632 till Helsingborg 1710 och Svenskesund 1790.

1906 flyttar Husarerna in i nya kaserner, nuvarande Ing 2. Efter första världskriget var husarernas tid förbi och ett av Europas äldsta kavalleriregementen lades ner 1927.

Ryttarstatyn på Stora torget från 1929 står som historisk symbol för husarregementet tid i Eksjö. Den visar hur en ryttare såg ut i full mundering under 30-åriga kriget. Husardagen firas årligen i juni med pompa och ståt, vilket bekräftar att det existerar en högst levande historia. Eksjö har i långliga tider varit den typiska garnisonsstaden och det har satt sin prägel på folklivet. Kan det uttryckas bättre än i beväringsvisan ” I Eksjö sta’ på Ränneslätt, där går en äkta bra polkett”.